BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 21 / 07

z dnia: z dnia 30 listopada 2007r.
w sprawie: ustalenia dni wolnych od pracy.

                   Na podstawie art. 33 ust.1,3 i 5 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku

o samorządzie gminnym  ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późń. zm.)  oraz art. 24 ust.  2 ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach  samorządowych ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późń. zm. )

z a r z ą d z a m , co następuje:

                                                       

                                                       § 1

 

Ustalam 24 grudnia 2007 dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Wizna.

 

                                                      § 2

 

Zobowiązuje Sekretarza Gminy do poinformowania o powyższym pracowników

Urzędu Gminy, a także kierowników jednostek podległych.

 

                                                      § 3

 

Ustalam do odpracowania dzień 29 grudnia 2007..

 

                                                      § 4

Zarzdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomosci pracownikow Urzedu Gminz poprzez wzwieszenie na tablicy ogloszen .

Wojt

Zbigniew Sokolowski 

 


 

 

 

 

 

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 5 cze 2009 14:55
Opublikował(a): Napiórkowska Jolanta
Zaakceptował(a): Napiórkowska Jolanta
Artykuł był czytany: 1110 razy
Ilość edycji: 1