BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 1/ 08

z dnia: z dnia 04 stycznia 2008r.
w sprawie: zmian w Regulaminie Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Wizna i Bibliotece Publicznej Gminy Wizna.

Na podstawie § 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych    (tekst jednolity Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 z późń. zm.)z a r z ą d z a m, co następuje:

 


  § 1                               § 1

 

 

 

§ 2

 

 

w § 8 dodaje się  ust. 9 o następującym brzmieniu:

 

„9)zakupu upominku rzeczowego z tytułu przejścia pracownika na emeryturę

     lub rentę w kwocie;500,00zł” 

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                 Wójt

                                                                                             Zbigniew Sokołowski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 8 cze 2009 09:23
Opublikował(a): Napiórkowska Jolanta
Zaakceptował(a): Napiórkowska Jolanta
Artykuł był czytany: 958 razy
Ilość edycji: 1