BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 2/08

z dnia: z dnia 25 luty 2008r.
w sprawie: powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.

 

                  Na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości ( Dz. U. Nr 121, poz. 591 )  instrukcji inwentaryzacyjnej wprowadzonej zarzą

dzeniem  nr 1/97  Wójta Gminy WIZNA  z dnia 10 września 1997 roku z a r z  ą d z a m,  co następuje:

 

§ 1

 

Powołuję Komisję inwentaryzacyjną w składzie:

 

  1. Gawroński Józef -  przewodniczący komisji

  2. Stankiewicz Elżbieta  -  członek komisji

  3. Napiórkowska Jolanta– członek komisji

 

§ 2

 

Komisja inwentaryzacyjna przeprowadzi inwentaryzację zdawczo-odbiorczą środków trwałych, materiałów i sprzętu będącego na stanie sekretarki-kserografistki Urszuli Parzych stanowiącego wyposażenie Gminnego Centrum Informacji  w Wiźnie w terminie do dnia 28 luty 2008r.

 

§ 3

 

Inwentaryzacja przeprowadzona będzie w obecności osoby przekazującej:  - Urszuli Parzych i osoby przyjmującej: Danuty Gadomskiej oraz Iwony Białobrzewskiej, Bogusławy Kossakowskiej.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

                                                                                               Wójt

                                                                                            Zbigniew Sokołowski

 

 

Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 8 cze 2009 09:33
Opublikował(a): Napiórkowska Jolanta
Zaakceptował(a): Napiórkowska Jolanta
Artykuł był czytany: 913 razy
Ilość edycji: 2