BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 3/08

z dnia: z dnia 23 kwietnia 2008r.
w sprawie: ustalenia dni wolnych od pracy.

 

                   Na podstawie art. 33 ust.1,3 i 5 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku

o samorządzie gminnym  ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późń. zm.)  oraz art. 24 ust.  2 ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach  samorządowych ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późń. zm. )

z a r z ą d z a m , co następuje:

                                                       

                                                       § 1

 

Ustalam 2 maja 2008roku jako wolny od pracy w Urzędzie Gminy Wizna.

 

                                                      § 2

 

Zobowiązuje Sekretarza Gminy do poinformowania o powyższym pracowników

Urzędu Gminy, a także kierowników jednostek podległych. 

                                                            § 3                                                             

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do wiadomości pracowników Urzędu Gminy poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń

                                                                                                                   Wójt

Zbigniew Sokołowski

 

 

Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 8 cze 2009 09:45
Opublikował(a): Napiórkowska Jolanta
Zaakceptował(a): Napiórkowska Jolanta
Artykuł był czytany: 937 razy
Ilość edycji: 2