BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 4/08

z dnia: z dnia 12 czerwca 2008r.
w sprawie: wprowadzenia normy zużycia paliwa.

Na podstawie art.7 ust.1 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z póżń. zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

Wprowadzam normę zużycia paliwa na ciągnik z koszem ( kosiarka parkowa) 2,5 litra etyliny na 1 godz. pracy.

                                                

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Wójt

Zbigniew Sokołowski

 

 

Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 8 cze 2009 10:05
Opublikował(a): Napiórkowska Jolanta
Zaakceptował(a): Napiórkowska Jolanta
Artykuł był czytany: 925 razy
Ilość edycji: 1