BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 7/08

z dnia: z dnia 13 listopada 2008r.
w sprawie: powołania Komisji Stypendialnej.

                  Na podstawie § 4 uchwały Rady Gminy Wizna  z dnia 31 marca 2005 roku Nr XXXI/126/05 oraz Regulaminu udzielania pomocy materialnej

o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie gminy Wizna – stanowiącego załącznik do w/w uchwały z a r z  ą d z a m,  co następuje:

 

§ 1

Powołuję Gminną Komisję  Stypendialną .

 

§ 2

W skład komisji wchodzą:

     Józef Gawroński-  przewodniczący komisji

     Małgorzata Skrocka – członek

     Alicja Karpińska - członek

     Marek Szabłowski - członek

     Mirosław Wiśniewski - członek

     Jadwiga Żelechowska -  członek

     Leokadia Wolińska - członek

     

§ 3

Komisja zbiera się na posiedzeniach w terminach ustalonych przez Wójta. 

 

§ 4

Z posiedzenia komisji sporządza się protokół.

 

§ 5

Obsługę biurową prac Komisji prowadzi Referat Organizacyjny, Oświaty i Promocji.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Zbigniew Sokołowski

 

 

 

 

 

Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 8 cze 2009 10:32
Opublikował(a): Napiórkowska Jolanta
Zaakceptował(a): Napiórkowska Jolanta
Artykuł był czytany: 940 razy
Ilość edycji: 1