BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 8/08

z dnia: z dnia 24 grudnia 2008r.
w sprawie: ustalenia dnia wolnego od pracy w 2009 roku dla pracowników Urzędu Gminy Wizna.

                   Na podstawie art. 33 ust.1,3 i 5 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku

o samorządzie gminnym  ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późń. zm.)  oraz art. 24 ust.  2 ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach  samorządowych ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późń. zm. )

z a r z ą d z a m , co następuje:

                                                       

                                                       § 1

 

Ustalam dzień  2 stycznia 2009roku jako wolny od pracy w Urzędzie Gminy Wizna, za odpracowaniem w dniu 17 stycznia 2009r.

 

                                                      § 2

 

Zobowiązuje Sekretarza Gminy do poinformowania o powyższym pracowników

Urzędu Gminy, a także kierowników jednostek podległych.

 

                                                      § 3

Zarzadzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości pracowników Urzędu Gminy poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

Wójt

Zbigniew Sokołowski                                                     


 


 

 

 


                                                                                                       

   Wójt

Zbigniew Sokołowski

 

 

 

 

Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 8 cze 2009 10:52
Opublikował(a): Napiórkowska Jolanta
Zaakceptował(a): Napiórkowska Jolanta
Artykuł był czytany: 934 razy
Ilość edycji: 2