BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 9/08

z dnia: z dnia 24 grudnia 2008r.
w sprawie: wpowołania Komisji likwidacyjnej.

                  Na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości

( Dz. U. Nr 121, poz. 591 )  instrukcji inwentaryzacyjnej wprowadzonej zarzą-

dzeniem  nr 1/97  Wójta Gminy WIZNA  z dnia 10 września 1997 roku

z a r z  ą d z a m,  co następuje:

 

§ 1

 

Powołuję Komisję likwidacyjna w składzie:

 

  1. Gawroński Józef-  przewodniczący komisji

  2. Jancewicz Kazimierz -  członek komisji

  3. Napiórkowska Jolata  - członek komisji

 

§ 2

 

Komisja likwidacyjna przeprowadzi inwentaryzację zużytych środków trwałych  stanowiących  wyposażenie Gminnego Centrum Informacji w Wiźnie

 

w terminie do dnia  31 grudnia 2008r.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 Wójt

Zbigniew Sokołowski

 

 

 

 

 

Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 8 cze 2009 10:57
Opublikował(a): Napiórkowska Jolanta
Zaakceptował(a): Napiórkowska Jolanta
Artykuł był czytany: 987 razy
Ilość edycji: 1