BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie 10/08

z dnia: z dnia 24 grudnia 2008r.
w sprawie: rozbudowy jednolitego rzeczowego wykazu akt w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wiźnie.

 

                   Na podstawie § 15 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych ( Dz. U. z 1999 r. Nr 112, poz. 1319 z późń. zm. ),

z a r z ą d z a m, co następuje:

 

                                                            § 1

 

Rozbudowuję rzeczowy wykaz akt do stosowania w Ośrodku pomocy Społecznej w Wiźnie według poniższej tabeli:

 


Symbole klasyfikacji


Hasła klasyfikacyjne


Kategoria archiwalna


III stopnia  podziału


IV stopnia podziału


V stopnia podziału


W komórce macierzystej


W innych komórkach


818


 


 


Świadczenia rodzinne


 


 


 


8180


 


Zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłku rodzinnego


B-5


Bc


 


8181


 


Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka


B-5


Bc


 


8182


 


Świadczenia opiekuńcze


 


 


 


 


81820


Zasiłek pielęgnacyjny


B-5


Bc


 


 


81821


Świadczenia pielęgnacyjne


B-5


Bc


 


8183


 


Zaliczka alimentacyjna


B-5


Bc

 

§ 2

 

Stosowanie nowych symboli klasyfikacyjnych rozpocznie się  po upływie 7 dni od podania niniejszego Zarządzenia  do wiadomości pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiźnie.

 

 Wójt

Zbigniew Sokołowski

Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 8 cze 2009 11:02
Opublikował(a): Napiórkowska Jolanta
Zaakceptował(a): Napiórkowska Jolanta
Artykuł był czytany: 1032 razy
Ilość edycji: 2