BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 1/ 09

z dnia: z dnia 9 marca 2009r.
w sprawie: zmian w Regulaminie Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Wizna i Bibliotece Publicznej Gminy Wizna.

                   Na podstawie § 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych    (tekst jednolity Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 z późń. zm.),z a r z ą d z a m, co następuje:

 

                                                            § 1

 

Wprowadza się następujące zmiany w Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego   Funduszu Świadczeń Socjalnych w  Urzędzie Gminy Wizna oraz Bibliotece Publicznej Gminy Wizna.

 

w § 11 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

 

„1.Pomocy mieszkaniowej można udzielić pracownikowi po upływie 2-letniego

   okresu zatrudnienia w Urzędzie.

 2.Pożyczka może być udzielana raz na dwa lata”.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 Wójt

Zbigniew Sokołowski

Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 8 cze 2009 11:08
Opublikował(a): Napiórkowska Jolanta
Zaakceptował(a): Napiórkowska Jolanta
Artykuł był czytany: 919 razy
Ilość edycji: 2