BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 3/09

z dnia: z dnia 14 maja 2009 roku
w sprawie: określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierownika samorządowej jednostki organizacyjnej Gminy Wizna.

 

Na postawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Zarządzenie dotyczy kierownika   Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiźnie.


§ 2.


  1. Wynagrodzenie  obejmuje następujące składniki:

1)      wynagrodzenie zasadnicze;

2)      dodatek funkcyjny;

3)      dodatek za wieloletnią pracę.


  1. W uzasadnionych przypadkach kierownikowi samorządowej jednostki organizacyjnej może być przyznany dodatek specjalny, ktorego kwota podlega zaliczeniu do wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1.

§ 3.


  1. Ustala się maksymalne stawki miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego  kierownika OPS w wysokości do: 3.700zł
  2. Ustala się maksymalne stawki dodatku funkcyjnego kierownika OPS w wysokości : do 80%

- 880zł


  1. Ustala się maksymalne stawki dodatku specjalnego kierownika OPS w wysokości: do 40%.

 

§ 4.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Wizna.

 

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje od 1 kwietnia 2009r.

 

 

 

 

 

 

Na postawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Zarządzenie dotyczy kierownika   Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiźnie.


§ 2.


  1. Wynagrodzenie  obejmuje następujące składniki:

1)      wynagrodzenie zasadnicze;

2)      dodatek funkcyjny;

3)      dodatek za wieloletnią pracę.


  1. W uzasadnionych przypadkach kierownikowi samorządowej jednostki organizacyjnej może być przyznany dodatek specjalny, ktorego kwota podlega zaliczeniu do wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1.

§ 3.


  1. Ustala się maksymalne stawki miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego  kierownika OPS w wysokości do: 3.700zł
  2. Ustala się maksymalne stawki dodatku funkcyjnego kierownika OPS w wysokości : do 80%

- 880zł


  1. Ustala się maksymalne stawki dodatku specjalnego kierownika OPS w wysokości: do 40%.

 

§ 4.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Wizna.

 

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje od 1 kwietnia 2009r.

 

 Wójt

Zbigniew Sokołowski

 

 

 

 

 

Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 8 cze 2009 11:30
Opublikował(a): Napiórkowska Jolanta
Zaakceptował(a): Napiórkowska Jolanta
Artykuł był czytany: 1357 razy
Ilość edycji: 1