BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 4 / 09

z dnia: z dnia 14 maja 2009r.
w sprawie: Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy .

Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 ),

z a r z ą d z a m, co następuje:

 

                                                            § 1

 

Wprowadzam  Regulamin wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Wizna, stanowiący załącznik  do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

 

Regulamin wchodzi w życie po upływie 14 dni od podania go do wiadomości pracowników  z mocą obowiązująca od 01 kwietnia 2009r.

 

 

 Wójt

Zbigniew Sokołowski

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 8 cze 2009 11:43
Opublikował(a): Napiórkowska Jolanta
Zaakceptował(a): Napiórkowska Jolanta
Artykuł był czytany: 1118 razy
Ilość edycji: 1