BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 6/ 09

z dnia: z dnia 3 czerwca 2009r.
w sprawie: ustalenia dni wolnych od pracy w 2009 roku dla pracowników Urzędu Gminy Wizna.

             Na podstawie  art. 129 § 1 i art.130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy ( Dz. U. z 1998 r Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) w związku z art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych ( Dz. U. Nr 223, poz. 1458) z a r z ą d z a m, co następuje:

                                                             §1

Ustalam dni wolne od pracy w Urzędzie Gminy Wizna 12 czerwca i 14 sierpnia 2009roku.

                                                             §2

Zobowiązuje Sekretarza Gminy do poinformowania o powyższym pracowników Urzędu Gminy, a także kierowników jednostek podległych.

                                                             §3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do wiadomości pracowników Urzędu Gminy poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń
.

                                                                                            Wójt

                                                                                 Zbigniew Sokołowski

 

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 16 cze 2009 08:41
Opublikował(a): Napiórkowska Jolanta
Zaakceptował(a): Napiórkowska Jolanta
Artykuł był czytany: 954 razy
Ilość edycji: 2