BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 1/07

z dnia: z dnia 11 stycznia 2007r.
w sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków Zastępcy Wójta.

Na podstawie art.26 a ust.1 i ust .2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz.1591 z późń. zm. )

z a r z ą d z a m co następuje:

§ 1

Powierzam pełnienie obowiązków Zastępcy Wójta Gminy Wizna Pani Krystynie Szabłowskiej w okresie od 2007-01-11 do 2007-03-31w ramach dotychczas wykonywanej pracy Skarbnika Gminy w Urzędzie Gminy Wizna.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Zbigniew Sokołowski

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 16 cze 2009 12:41
Opublikował(a): Napiórkowska Jolanta
Zaakceptował(a): Napiórkowska Jolanta
Artykuł był czytany: 920 razy
Ilość edycji: 1