BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 3 /07

z dnia: z dnia 21 stycznia 2007r.
w sprawie: powołania zespołu powypadkowego.

                   Na podstawie  § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 lipca  1998r. ( Dz. U. Nr 115, poz.117 z późniejszymi zmianami )w sprawie ustalania okoliczności  i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a także zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze wypadków przy pracy z a r z ą d z a m, co następuje:

 

§ 1

Powołuję  z dniem 22 stycznia  2007r.  zespół powypadkowy w następującym składzie :

1.Jolanta Napiórkowska – Inspektor

2.Jan Ładyżyński – Inspektor

3.Mariola Freling – Dyrektor SP w Wiźnie

4.Leokadia Wolińska – Dyrektor Gimnazjum w Wiźnie

5.Mirosław Wiśniewski- Dyrektor SP w Starym Bożejewie

6.Jadwiga Żelechowska – Dyrektor SP w Rutkach.         

 

§ 2

W pracach zespołu uczestniczą dwie osoby: inspektor d.s bhp oraz po jednej osobie z zakładu pracy w zależności od miejsca pracy poszkodowanego.

 

§ 3

Do zadań zespołu powypadkowego należy:

1.Dokonanie oględzin miejsca wypadku.

2.Przesłuchanie poszkodowanego, jeżeli stan jego zdrowia na to pozwala.

3.Przesłuchanie świadków.

4.Sporządzenie protokołu powypadkowego

                           

§ 4

Protokół o którym mowa § 3 winien być sporządzony w ciągu 14 dni od dnia jego sporządzenia.

§5

Traci moc zarządzenie nr 4/2004 Wójta Gminy Wizna z dnia 01 września 2004r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego.

                                               

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

                                                                                Zbigniew Sokołowski

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 16 cze 2009 12:59
Opublikował(a): Napiórkowska Jolanta
Zaakceptował(a): Napiórkowska Jolanta
Artykuł był czytany: 926 razy