BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 5/07

z dnia: z dnia 26 lutego 2007r.
w sprawie: powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.

                  Na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości

( Dz. U. Nr 121, poz. 591 )  instrukcji inwentaryzacyjnej wprowadzonej zarzą-

dzeniem  nr 1/97  Wójta Gminy WIZNA  z dnia 10 września 1997 roku

z a r z  ą d z a m,  co następuje:

 

§ 1

 

Powołuję Komisję inwentaryzacyjną w składzie:

 

  1. Małgorzata Gosk -  przewodniczący komisji

  2. Stanisław Opoński - członek komisji

  3. Joanna Piotrowska -  członek komisji

 

§ 2

 

Komisja inwentaryzacyjna przeprowadzi inwentaryzację zdawczo-odbiorczą   sprzętu stanowiącego wyposażenie oraz księgozbioru Filii Biblioteki Publicznej Gminy Wizna w Bronowie w terminie do dnia 07 marca 2007r.

§ 3

 

Inwentaryzacja przeprowadzona będzie w obecności osoby przekazującej:   Renaty Dąbrowskiej kierownika BPG Wizna i osoby przyjmującej: Anny Gosk.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                          Wójt

 Zbigniew Sokołowski

 

 

 

 

 

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 16 cze 2009 13:11
Opublikował(a): Napiórkowska Jolanta
Zaakceptował(a): Napiórkowska Jolanta
Artykuł był czytany: 973 razy