BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 10/09

z dnia: z dnia 19 sierpnia 2009r.
w sprawie: zmiany zarządzenia w sprawie instrukcji określającej sposób zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych.

Na  podstawie § 3ust.1 i § 5 rozporządzenia  Ministra  Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 roku  w  sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych  ( Dz.U.Nr.100, poz.1024 zarządzam co następuje :

 

§ 1

 

 W zarządzeniu nr 7/05 Wójta Gminy Wizna  z dnia 27 czerwca 2005r.  w sprawie instrukcji określającej sposób zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych,  §  2 otrzymuje brzmienie:

 

 

„Na  administratora  bezpieczeństwa  informacji wyznaczam Sekretarza Gminy

  - Józefa Gawrońskiego.”

 

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                                                    Wójt

dr inż. Zbigniew Sokołowski

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 28 sie 2009 12:16
Opublikował(a): Napiórkowska Jolanta
Zaakceptował(a): Napiórkowska Jolanta
Artykuł był czytany: 982 razy