BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 15/ 2009

z dnia: 09 grudnia 2009r.
w sprawie: ustalenia dnia wolnego od pracy w 2009 roku dla pracowników Urzędu Gminy Wizna.

Na podstawie art. 129 § 1 i art.130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy ( Dz. U. z 1998 r Nr 21, poz. 94 z późń. zm.) w związku z art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych ( Dz. U. Nr 223, poz. 1458)

z a r z ą d z a m, co następuje:

§1

Ustalam 24 grudnia 2009 roku jako dzień wolny od pracy w Urzędzie Gminy Wizna.

§2

Zobowiązuje Sekretarza Gminy do poinformowania o powyższym pracowników Urzędu Gminy, a także kierowników jednostek podległych.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do wiadomości pracowników Urzędu Gminy poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń
.

Wójt

dr inż. Zbigniew Sokołowski

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 9 gru 2009 15:26
Opublikował(a): Napiórkowska Jolanta
Zaakceptował(a): Napiórkowska Jolanta
Artykuł był czytany: 1019 razy