BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 2/10

z dnia: 26 stycznia 2010 roku
w sprawie: ustalenia wykazu stanowisk pracy w Urzędzie Gminy w Wiźnie, na których są wykonywane prace o szczególnym charakterze oraz ewidencji pracowników wykonujących prace o szczególnym charakterze

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz. 1591 z późń. zm.) oraz art. 41 ust.4 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych ( Dz. U. Nr 237, poz. 1656 ), zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustalam wykaz stanowisk pracy, na których są wykonywane prace o szczególnym charakterze stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia oraz ewidencję pracowników wykonujących prace o szczególnym charakterze, za których jest przewidziany obowiązek opłacania składek na Fundusz Emerytur Pomostowych stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą z 1 stycznia 2010 roku.

Wójt

dr inż. Zbigniew Sokołowski

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 5 lut 2010 12:20
Opublikował(a): Napiórkowska Jolanta
Zaakceptował(a): Napiórkowska Jolanta
Artykuł był czytany: 994 razy
Ilość edycji: 1