BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 5/10

z dnia: 16 lutego 2010r.
w sprawie: zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Wizna.

Na podstawie art.11 ustawy z dnia 21 listopada 2008r.r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223 poz. 1458 ), zarządzam co następuje:

§ l.

W zarządzeniu Nr 4/10 Wójta Gminy Wizna z dnia 05 lutego 2010r. w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Wizna § 2 otrzymuje brzmienie:

§ 2.Powołuje Komisję w celu przeprowadzenia naboru w składzie:

1. Stankiewicz Elżbieta - Przewodniczący Komisji,

2. Jancewicz Kazimierz - Członek Komisji,

3. Napiórkowska Jolanta - Sekretarz Komisji

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

dr inż. Zbigniew Sokołowski

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 17 lut 2010 12:31
Opublikował(a): Napiórkowska Jolanta
Zaakceptował(a): Napiórkowska Jolanta
Artykuł był czytany: 978 razy