BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 7/ 2010

z dnia: 20 maja 2010r
w sprawie: ustalenia dnia wolnego od pracy w 2010 roku dla pracowników Urzędu Gminy Wizna.

             Na podstawie  art. 129 § 1 i art.130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy ( Dz. U. z 1998 r Nr 21, poz. 94 z późń. zm.) w związku z art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych ( Dz. U. Nr 223, poz. 1458)

 z a r z ą d z a m, co następuje:

                                                             
§1

Ustalam 4 czerwca 2010 roku jako dzień wolny od pracy w Urzędzie Gminy Wizna.

                                                             §2

Zobowiązuje Sekretarza Gminy do poinformowania o powyższym pracowników Urzędu Gminy, a także kierowników jednostek podległych.

                                                            
§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do wiadomości pracowników Urzędu Gminy poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń
.

                                                                            Wójt

 

                                                        dr inż. Zbigniew Sokołowski

 

 

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 20 maj 2010 11:53
Opublikował(a): Napiórkowska Jolanta
Zaakceptował(a): Napiórkowska Jolanta
Artykuł był czytany: 1082 razy
Ilość edycji: 1