BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 6/03

z dnia: 16 stycznia 2003 roku
w sprawie: organizacyjnego zabezpieczenia przeprowadzenia zebrań wiejskich w sprawie wyborów organów samorządu mieszkańców wsi sołtysów oraz organów wspomagających ich działalność Rad Sołeckich w tym również wyznaczenia terminów ich odbycia.
Na podstawie uchwały Nr III/21/02 Rady Gminy WIZNA z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie zarządzenia wyborów organów samorządu mieszkańców wsi sołtysów oraz organów wspomagających ich działalność Rad Sołeckich zarządza się , co następuje :

§ 1

Ustala się harmonogram zebrań wiejskich w celu przeprowadzenia wyborów organów samorządu mieszkańców wsi sołtysów oraz organów wspomagających ich działalność Rad Sołeckich stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zobowiązuje się Sekretarza Gminy do zabezpieczenia całokształtu prac związanych z organizacją zebrań wiejskich o których mowa w § 1, wynikających ze Statutu Sołectwa.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt

Jan Olszewski
Data dodania:
Data upublicznienia: niedziela, 7 mar 2004 13:58
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1627 razy