BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie 7/2012

z dnia: 02 sierpnia 2012r.
w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu pracownika po odbyciu służby przygotowawczej.

Na podstawie art.19 ust. 8 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz.1458) oraz § 8 zarządzenia Nr 5/09 Wójta Gminy Wizna z dnia 20 maja 2009 roku w sprawie sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę, zarządzam co następuje:

§ 1.

Powołuje Komisję w celu przeprowadzenia egzaminu pracownika po odbyciu służby przygotowawczej w składzie:

1.Józef Gawroński - Przewodniczący komisji
2. Elżbieta Stankiewicz - Członek komisji,
3. Jolanta Napiórkowska - Sekretarz Komisji


§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Wójt

dr inż. Zbigniew Sokołowski

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 20 lis 2012 09:44
Opublikował(a): Napiórkowska Jolanta
Zaakceptował(a): Napiórkowska Jolanta
Artykuł był czytany: 941 razy
Ilość edycji: 2