BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 12/03

z dnia: 8 kwietnia 2003r.
w sprawie: powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.
Na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości
/ Dz. U. Nr 121, poz. 591 / instrukcji inwentaryzacyjnej wprowadzonej zarzą-
dzeniem nr 1/97 Wójta Gminy WIZNA z dnia 10 września 1997 roku
z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1

Powołuję Komisję inwentaryzacyjną w składzie:
1.Jacek Piorunek - przewodniczący komisji
2.Kazimierz Jancewicz - członek komisji
3.Jadwiga Żelechowska - członek komisji

§ 2

Komisja inwentaryzacyjna dokona oględzin stojaków do koszykówki
znajdujących się na stanie Szkoły Podstawowej w Rutkach, celem ustalenia
ich przydatności do dalszego użytkowania.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Data dodania:
Data upublicznienia: niedziela, 7 mar 2004 17:27
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1766 razy