BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 21/ 1/03

z dnia: 30 czerwca 2003 r
w sprawie: zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wizna.
Na podstawie § 1 ust.1 załącznik nr 2 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół /Dz.U. z 2001 r. Nr 61, poz.624 / zarządzam , co następuje:


§ 1.

Zatwierdza się arkusze organizacyjne następujących szkół:
1.Publicznego Gimnazjum w Wiźnie
2.Szkoły Podstawowej w Wiźnie
3.Szkoły Podstawowej w Rutkach
4.Szkoły Podstawowej w Starym Bożejewie.


§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 8 mar 2004 12:33
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1542 razy