BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Z a r z ą d z e n i e nr 39/03

z dnia: 15 października 2003 roku
w sprawie: wyznaczenia nauczyciela zastępującego Dyrektora Szkoły w Rutkach podczas jego nieobecności.
Na podstawie art. 39 ust.7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o
systemie oświaty / Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz.329 z późn. zmianami/
zarządzam, co następuje:

§ 1

Wyznaczam w zastępstwie Dyrektora Szkoły Podstawowej w Rutkach na czas
jego nieobecności Nauczyciela tej szkoły Panią Annę Mroczkowską.

§ 2

Obowiązki dyrektora wynikają z ustawy o systemie oświaty, Karty Nauczyciela
oraz Statutu Szkoły.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 8 mar 2004 12:36
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1588 razy