BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 52\04

z dnia: 12 stycznia 2004r.
w sprawie: Operacyjnego Planu Świadczenia Usług Publicznych w dziedzinie pomocy społecznej Gminy WIZNA
Na podstawie art.33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 621, poz. 558, Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806) Wójt Gminy Wizna zarządza , co następuje:


§ 1
Przyjmuje się Operacyjny Plan Świadczenia Usług Publicznych w dziedzinie pomocy społecznej Gminy WIZNA stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.


§ 2

1. w wersji elektronicznej Operacyjny Plan Świadczenia Usług Publicznych
w dziedzinie pomocy społecznej Gminy WIZNA zostaje umieszczony na stronie
internetowej w w w. wizna. pl w Biuletynie Informacji Publicznej.
2. Opercyjny Plan Świadczenia Usług Publicznych w dziedzinie pomocy społecznej
Gminy WIZNA w wersji drukowanej zostanie wydany w 3 egzemplarzach i dostepny
będzie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Wizna w pokoju nr 2

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 15 kwi 2004 07:42
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1656 razy