BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 3 4 5 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

poniedziałek, 11 września 2006

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

U C H W A Ł A Nr XLII/161/06 R A D Y G M I N Y W I Z N A z dnia z dnia 31 sierpnia 2006r.

Edycja wiadomości U C H W A Ł A Nr XLII/161/06 R A D Y G M I N Y W I Z N A z dnia z dnia 31 sierpnia 2006r. w sprawie: w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy Wizna. - [Wszystkie zmiany]

U C H W A Ł A Nr XLII/161/06 R A D Y G M I N Y W I Z N A z dnia z dnia 31 sierpnia 2006r.

Edycja wiadomości U C H W A Ł A Nr XLII/161/06 R A D Y G M I N Y W I Z N A z dnia z dnia 31 sierpnia 2006r. w sprawie: w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy Wizna. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XLI/157/06 z dnia z dnia 4 sierpnia 2006 r.

Edycja wiadomości UCHWAŁA NR XLI/157/06 z dnia z dnia 4 sierpnia 2006 r. w sprawie: w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Wizna z organizacjami pozarządowymi na 2006 rok. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XLI / 159 / 06 z dnia z dnia 4 sierpnia 2006 r.

Edycja wiadomości UCHWAŁA NR XLI / 159 / 06 z dnia z dnia 4 sierpnia 2006 r. w sprawie: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 21 września 2006

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: O G Ł O S Z E N I E - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości O G Ł O S Z E N I E - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: O G Ł O S Z E N I E - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 22 września 2006

Wiadomości

O B W I E S Z C Z E N I E

Dodanie nowej wiadomości: O B W I E S Z C Z E N I E - [Wszystkie zmiany]

O B W I E S Z C Z E N I E

Edycja wiadomości O B W I E S Z C Z E N I E - [Wszystkie zmiany]

O B W I E S Z C Z E N I E

Edycja wiadomości O B W I E S Z C Z E N I E - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian