BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

piątek, 09 listopada 2007

Wiadomości

Obwieszczenie

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie

Edycja wiadomości Ogłoszenie - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Zarządzenie - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie

Edycja wiadomości Ogłoszenie - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Zarządzenie - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Zarządzenie - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Zarządzenie - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Zarządzenie - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Zarządzenie - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 13 listopada 2007

Wiadomości

Skasowanie wiadomości o tytule: Zarządzenie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zarządzenie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zarządzenie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zarządzenie - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Z a r z ą d z e n i e Nr 40/07 z dnia 3 października 2007r.

Edycja wiadomości Z a r z ą d z e n i e Nr 40/07 z dnia 3 października 2007r. w sprawie: przygotowania projektów uchwał Rady Gminy. - [Wszystkie zmiany]

Z a r z ą d z e n i e Nr 40/07 z dnia 3 października 2007r.

Edycja wiadomości Z a r z ą d z e n i e Nr 40/07 z dnia 3 października 2007r. w sprawie: przygotowania projektów uchwał Rady Gminy. - [Wszystkie zmiany]

Z A R Z Ą D Z E N I E nr 39/07 z dnia z dnia 28 września 2007 roku

Edycja wiadomości Z A R Z Ą D Z E N I E nr 39/07 z dnia z dnia 28 września 2007 roku w sprawie: w s p r a w i e powołania obwodowych komisji wyborczych - [Wszystkie zmiany]

Z A R Z Ą D Z E N I E nr 39/07 z dnia z dnia 28 września 2007 roku

Edycja wiadomości Z A R Z Ą D Z E N I E nr 39/07 z dnia z dnia 28 września 2007 roku w sprawie: w s p r a w i e powołania obwodowych komisji wyborczych - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 8/07 z dnia 2 lutego 2007 roku

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 8/07 z dnia 2 lutego 2007 roku w sprawie: określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy - [Wszystkie zmiany]

Z a r z ą d z e n i e Nr 18 /07 z dnia 20 kwietnia 2007r.

Edycja wiadomości Z a r z ą d z e n i e Nr 18 /07 z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie: przygotowania projektów uchwał Rady Gminy. - [Wszystkie zmiany]

Z a r z ą d z e n i e Nr 14 /07 z dnia 28 marca 2007r.

Edycja wiadomości Z a r z ą d z e n i e Nr 14 /07 z dnia 28 marca 2007r. w sprawie: przygotowania projektów uchwał Rady Gminy. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 11/07 z dnia 28 lutego 2007 roku

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 11/07 z dnia 28 lutego 2007 roku w sprawie: określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy - [Wszystkie zmiany]

ZARZĄDZENIE Nr 1/06 z dnia 12 grudnia 2006

Edycja wiadomości ZARZĄDZENIE Nr 1/06 z dnia 12 grudnia 2006 w sprawie: przygotowania projektów uchwał Rady Gminy - [Wszystkie zmiany]

Nr 4/07 z dnia 2 stycznia 2007 roku

Edycja wiadomości Nr 4/07 z dnia 2 stycznia 2007 roku w sprawie: w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy - [Wszystkie zmiany]

Z a r z ą d z e n i e Nr 6 /07 z dnia z dnia 15 stycznia 2007r.

Edycja wiadomości Z a r z ą d z e n i e Nr 6 /07 z dnia z dnia 15 stycznia 2007r. w sprawie: w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy. - [Wszystkie zmiany]

Z A R Z Ą D Z E N I E nr 7/07 z dnia z dnia 24 stycznia 2007 r.

Edycja wiadomości Z A R Z Ą D Z E N I E nr 7/07 z dnia z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie: w sprawie organizacyjnego zabezpieczenia przeprowadzenia zebrań wiejskich w sprawie wyborów organów samorządu mieszkańców wsi sołtysów oraz organów wspomagających ich działalność Rad Sołeckich w ty również wyznaczenia terminów ich odbycia. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 8/07 z dnia 2 lutego 2007 roku

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 8/07 z dnia 2 lutego 2007 roku w sprawie: określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 8/07 z dnia 2 lutego 2007 roku

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 8/07 z dnia 2 lutego 2007 roku w sprawie: określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 8/07 z dnia 2 lutego 2007 roku

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 8/07 z dnia 2 lutego 2007 roku w sprawie: określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 8/07 z dnia 2 lutego 2007 roku

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 8/07 z dnia 2 lutego 2007 roku w sprawie: określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 11/07 z dnia 28 lutego 2007 roku

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 11/07 z dnia 28 lutego 2007 roku w sprawie: określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 8/07 z dnia 2 lutego 2007 roku

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 8/07 z dnia 2 lutego 2007 roku w sprawie: określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 20 listopada 2007

Wiadomości

PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI PONIŻEJ 211 000 EURO

Dodanie nowej wiadomości: PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI PONIŻEJ 211 000 EURO - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 23 listopada 2007

Wiadomości

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administarcyjnego

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administarcyjnego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian