BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

poniedziałek, 02 czerwca 2008

Wiadomości

Biblioteka Publiczna Gminy Wizna

Edycja wiadomości Biblioteka Publiczna Gminy Wizna - [Wszystkie zmiany]

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiźnie

Edycja wiadomości Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiźnie - [Wszystkie zmiany]

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiźnie

Edycja wiadomości Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiźnie - [Wszystkie zmiany]

Referat ds. wymiaru podatków i opłat

Edycja wiadomości Referat ds. wymiaru podatków i opłat - [Wszystkie zmiany]

Wójt Gminy

Edycja wiadomości wz. Wójta Gminy - [Wszystkie zmiany]

Skarbnik Gminy

Edycja wiadomości Skarbnik Gminy - [Wszystkie zmiany]

Szkoła Podstawowa w Rutkach

Edycja wiadomości Szkoła Podstawowa w Rutkach - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Szkoła Podstawowa w Starym Bożejewie - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Szkoła Podstawowa w Wiźnie - [Wszystkie zmiany]

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiźnie

Edycja wiadomości Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiźnie - [Wszystkie zmiany]

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiźnie

Edycja wiadomości Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiźnie - [Wszystkie zmiany]

Wójt Gminy

Edycja wiadomości Wójt Gminy - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Sekretarz Gminy - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

XIV/75/08 z dnia 16.04.2008

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

XIV/76/08 z dnia 16.04.2008

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

XIV/76/08 z dnia 16.04.2008

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 04 czerwca 2008

Wiadomości

Zawiadomienie

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie - [Wszystkie zmiany]

Referat Organizacyjny Oświaty i Promocji

Edycja wiadomości Referat Organizacyjny Oświaty i Promocji - [Wszystkie zmiany]

Referat Organizacyjny Oświaty i Promocji

Edycja wiadomości Referat Organizacyjny Oświaty i Promocji - [Wszystkie zmiany]

Referat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa

Dodanie nowej wiadomości: Referat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Skasowanie wiadomości o tytule: XIII/73/08 z dnia 28.02.2008 w sprawie: w sprawie: określenia w drodze regulaminu wysokości stawek i szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia oraz zasad obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw nauczycielom szkół , dla których organem prowadzącym jest Gmina Wizna. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: XIII/73/08 z dnia 28.02.2008r. w sprawie: w sprawie: określenia w drodze regulaminu wysokości stawek i szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia oraz zasad obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw nauczycielom szkół , dla których organem prowadzącym jest Gmina Wizna. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Uchwała Nr XII / 62 / 07 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Wizna na rok 2008. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XII / 62 / 07 z dnia z dnia 20 grudnia 2007 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr XII / 62 / 07 z dnia z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie: w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wizna na rok 2008. - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości ZARZĄDZENIE Nr 62 / 08 z dnia z dnia 5 marca 2008 r. w sprawie: W sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2007 rok. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XIII/71/08 z dnia 28.02.2008r.

Edycja wiadomości UCHWAŁA NR XIII/71/08 z dnia 28.02.2008r. w sprawie: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 05 czerwca 2008

Wiadomości

Lista Sołtysów

Dodanie nowej wiadomości: Lista Sołtysów - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE

Edycja wiadomości OGŁOSZENIE - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Zarządzenie z dnia 8.04.2008

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 06 czerwca 2008

Wiadomości

OBWIESZCZENIE

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 10 czerwca 2008

Wiadomości

Referat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa

Edycja wiadomości Referat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 12 czerwca 2008

Wiadomości

Referat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa

Edycja wiadomości Referat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa - [Wszystkie zmiany]

Referat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa

Edycja wiadomości Referat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 13 czerwca 2008

Wiadomości

Referat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa

Edycja wiadomości Referat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 27 czerwca 2008

Wiadomości

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiźnie

Edycja wiadomości Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiźnie - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian