BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

poniedziałek, 04 maja 2009

Wiadomości

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA

Dodanie nowej wiadomości: ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 07 maja 2009

Wiadomości

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOŚCI PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NAPODSTAWIE ART.11 UST.8 USTAWY PZP

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOŚCI PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NAPODSTAWIE ART.11 UST.8 USTAWY PZP - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

sobota, 09 maja 2009

Wiadomości

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOŚCI PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART.11 UST.8 USTAWY PZP

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOŚCI PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART.11 UST.8 USTAWY PZP - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 11 maja 2009

Wiadomości

OBWIESZCZENIE O WYDANIU POSTANOWIENIA

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE O WYDANIU POSTANOWIENIA - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 12 maja 2009

Wiadomości

Zawiadomienie o wyniku postępowania

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o wyniku postępowania - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 13 maja 2009

Wiadomości

INFORMACJA

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA - [Wszystkie zmiany]

O G Ł O S Z E N I E

Dodanie nowej wiadomości: O G Ł O S Z E N I E - [Wszystkie zmiany]

O G Ł O S Z E N I E

Edycja wiadomości O G Ł O S Z E N I E - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 18 maja 2009

Wiadomości

Zawiadomienie o wyniku postępowania

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o wyniku postępowania - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 19 maja 2009

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: O B W I E S Z C Z E N I E - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Z A R Z Ą D Z E N I E nr 111/09 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART.11 UST.8 USTAWY PZP

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART.11 UST.8 USTAWY PZP - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 22 maja 2009

Wiadomości

oświadczenie majątkowe za 2008 rok

Dodanie nowej wiadomości: oświadczenie majątkowe za 2008 rok - [Wszystkie zmiany]

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA

Dodanie nowej wiadomości: ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA - [Wszystkie zmiany]

ZAWIADOMIENIE

Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Skasowanie wiadomości o tytule: U C H W A Ł A Nr IV/8/07 z dnia z dnia 22 stycznia 2007r. w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy Wizna. - [Wszystkie zmiany]

U C H W A Ł A Nr IV/18/07 z dnia z dnia 22 stycznia 2007r.

Edycja wiadomości U C H W A Ł A Nr IV/18/07 z dnia z dnia 22 stycznia 2007r. w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy Wizna - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 26 maja 2009

Wiadomości

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM - [Wszystkie zmiany]

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiźnie

Edycja wiadomości Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiźnie - [Wszystkie zmiany]

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiźnie

Edycja wiadomości Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiźnie - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 27 maja 2009

Wiadomości

Szanowny Przedsiębiorco

Dodanie nowej wiadomości: Szanowny Przedsiębiorco - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Skasowanie wiadomości o tytule: Rejestracja działalności gospodarczej - [Wszystkie zmiany]

piątek, 29 maja 2009

Wiadomości

Skasowanie wiadomości o tytule: WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH,KTÓRYM W 2008 ROKU UDZIELONO UMORZEŃ, ODROCZEŃ ORAZ KTÓRYM UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ (POWYŻEJ 500 ZŁ) - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH,KTÓRYM W 2008 ROKU UDZIELONO UMORZEŃ, ODROCZEŃ ORAZ KTÓRYM UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ (POWYŻEJ 500 ZŁ) - [Wszystkie zmiany]

O G Ł O S Z E N I E

Edycja wiadomości O G Ł O S Z E N I E - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian