BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

poniedziałek, 01 czerwca 2009

Wiadomości

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiźnie

Edycja wiadomości Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiźnie - [Wszystkie zmiany]

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiźnie

Edycja wiadomości Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiźnie - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 02 czerwca 2009

Wiadomości

Zawiadomienie o zwołaniu XXVI zwyczajnej sesji Rady Gminy

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o zwołaniu XXVI zwyczajnej sesji Rady Gminy - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE - [Wszystkie zmiany]

ZARZĄDZENIE Nr 104 / 09

Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE Nr 104 / 09 - [Wszystkie zmiany]

Prognoza długu na 2008 r.

Dodanie nowej wiadomości: Prognoza długu na 2008 r. - [Wszystkie zmiany]

Prognoza długu na 2009 r.

Dodanie nowej wiadomości: Prognoza długu na 2009 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 03 czerwca 2009

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Udostępnienie rejestru wyborców - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH,KTÓRYM W 2006 ROKU UDZIELONO UMORZEŃ, ODROCZEŃ ORAZ KTÓRYM UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ (POWYŻEJ 500 ZŁ)

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH,KTÓRYM W 2006 ROKU UDZIELONO UMORZEŃ, ODROCZEŃ ORAZ KTÓRYM UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ (POWYŻEJ 500 ZŁ) - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH,KTÓRYM W 2007 ROKU UDZIELONO UMORZEŃ, ODROCZEŃ ORAZ KTÓRYM UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ (POWYŻEJ 500 ZŁ)

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH,KTÓRYM W 2007 ROKU UDZIELONO UMORZEŃ, ODROCZEŃ ORAZ KTÓRYM UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ (POWYŻEJ 500 ZŁ) - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH,KTÓRYM W 2008 ROKU UDZIELONO UMORZEŃ, ODROCZEŃ ORAZ KTÓRYM UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ (POWYŻEJ 500 ZŁ)

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH,KTÓRYM W 2008 ROKU UDZIELONO UMORZEŃ, ODROCZEŃ ORAZ KTÓRYM UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ (POWYŻEJ 500 ZŁ) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH,KTÓRYM W 2008 ROKU UDZIELONO UMORZEŃ, ODROCZEŃ ORAZ KTÓRYM UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ (POWYŻEJ 500 ZŁ) - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Skasowanie wiadomości o tytule: Uchwała Nr XXI / 107 / 08 z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Wizna na rok 2009. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: ZARZĄDZENIE Nr 62 / 08 z dnia z dnia 5 marca 2008 r. w sprawie: W sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2007 rok. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Uchwała Nr XII / 62 / 07 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Wizna na rok 2008. - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 04 czerwca 2009

Wiadomości

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART.11 UST.8 USTAWY PZP

Edycja wiadomości OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART.11 UST.8 USTAWY PZP - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 05 czerwca 2009

Wiadomości

Rozstrzygnięcie Protestu

Dodanie nowej wiadomości: Rozstrzygnięcie Protestu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Zarządzenie Nr 6/07 z dnia 16 marca 2007 roku

Edycja wiadomości Zarządzenie nr 6/07 z dnia 16 marca 2007 roku w sprawie: zasad zarządzania oprogramowaniem w Urzędzie Gminy Wizna - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 8 / 2007 z dnia z dnia 19 kwietnia 2007r.

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 8 / 2007 z dnia z dnia 19 kwietnia 2007r. w sprawie: ustalenia dni wolnych od pracy. - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Wydawanie zezwoleń na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych

Edycja wiadomości Wydawanie zezwoleń na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych - [Wszystkie zmiany]

sobota, 06 czerwca 2009

Wiadomości

O B W I E S Z C Z E N I E O WYDANIU DECYZJI

Dodanie nowej wiadomości: O B W I E S Z C Z E N I E O WYDANIU DECYZJI - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 08 czerwca 2009

Wiadomości

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOŚCI PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART.11 UST.8 USTAWY PZP

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOŚCI PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART.11 UST.8 USTAWY PZP - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 10 czerwca 2009

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Wyniki z wyborów z dnia 7.06.2009 Gmina Wizna - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o wyniku postępowania.

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o wyniku postępowania. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Z a r z ą d z e n i e Nr 101/09 z dnia z dnia 9 lutego 2009 roku

Edycja wiadomości Z a r z ą d z e n i e Nr 101/09 z dnia z dnia 9 lutego 2009 roku w sprawie: - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 16 czerwca 2009

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

ZARZĄDZENIE Nr 7/09 z dnia z dnia 10 czerwca 2009 r.

Edycja wiadomości ZARZĄDZENIE Nr 7/09 z dnia z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Wizna i na stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. - [Wszystkie zmiany]

ZARZĄDZENIE Nr 1 / 06 z dnia 22 marca 2006 roku

Edycja wiadomości ZARZĄDZENIE Nr 1 / 06 z dnia 22 marca 2006 roku w sprawie: wprowadzenia regulaminu obiegu i kontroli dokumentów finansowo – księgowych oraz zakładowego planu kont dla projektu p.n. „Rozbudowa infrastruktury wodociągowej na terenie dorzecza Biebrzy” podprojekt „Budowa sieci wodociągowej Męczki – Małachowo – Zanklewo – Jarnuty – Boguszki oraz Małachowo – Sambory - Ruś – Wierciszewo –Sieburczyn - Rutkowskie” realizowanego ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Priorytet 1 – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 2 / 2006 z dnia 20 kwietnia 2006r

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 2 / 2006 z dnia 20 kwietnia 2006r w sprawie: ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy i gminnych jednostkach organizacyjnych w 2006 roku. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 3 / 2006 z dnia 23 maja 2006r

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 3 / 2006 z dnia 23 maja 2006r w sprawie: ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy i gminnych jednostkach organizacyjnych - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 10/2005 z dnia 09 listopada 2005r.

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 10/2005 z dnia 09 listopada 2005r. w sprawie: powołania Komisji Inwentaryzacyjnej oraz ustalenia planu inwentaryzacji na 2005 rok - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 1/2005 z dnia 03 stycznia 2005r.

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 1/2005 z dnia 03 stycznia 2005r. w sprawie: powołania Komisji Inwentaryzacyjnej. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 2/2005 z dnia 16 marca 2005r.

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 2/2005 z dnia 16 marca 2005r. w sprawie: powołania Komisji Inwentaryzacyjnej - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 3/2005 z dnia z dnia 31 marca 2005r.

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 3/2005 z dnia z dnia 31 marca 2005r. w sprawie: powołania Komisji Stypendialnej oraz określenie trybu jej pracy. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 4 /2005 z dnia 1 kwietnia 2005r.

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 4 /2005 z dnia 1 kwietnia 2005r. w sprawie: ustalenia wysokości stypendiów oraz określenia szczegółowych kryteriów ich przyznawania. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 5/2005 z dnia 06 kwietnia 2005r.

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 5./2005 z dnia 06 kwietnia 2005r. w sprawie: ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w Urzędzie Gminy i gminnych jednostkach organizacyjnych. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 5/2005 z dnia 06 kwietnia 2005r.

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 5/2005 z dnia 06 kwietnia 2005r. w sprawie: ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w Urzędzie Gminy i gminnych jednostkach organizacyjnych. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 6/2005 z dnia 1 czerwca 2005r.

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 6/2005 z dnia 1 czerwca 2005r. w sprawie: powołania Komisji Inwentaryzacyjnej. - [Wszystkie zmiany]

ZARZĄDZENIE Nr 7/05 z dnia 27 czerwca 2005 roku

Edycja wiadomości ZARZĄDZENIE Nr 7/05 z dnia 27 czerwca 2005 roku w sprawie: instrukcji określającej sposób zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych - [Wszystkie zmiany]

ZARZĄDZENIE Nr 11/07 z dnia 11 maja 2007 roku

Edycja wiadomości ZARZĄDZENIE Nr 11/07 z dnia 11 maja 2007 roku w sprawie: ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Wizna. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 9/2006 z dnia 10 listopada 2006r.

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 9/2006 z dnia 10 listopada 2006r. w sprawie: stosowania okularów korygujących wzrok - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 9/2006 z dnia 10 listopada 2006r.

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 9/2006 z dnia 10 listopada 2006r. w sprawie: stosowania okularów korygujących wzrok - [Wszystkie zmiany]

ZARZĄDZENIE Nr 8/05 z dnia 27 czerwca 2005 roku

Edycja wiadomości ZARZĄDZENIE Nr 8/05 z dnia 27 czerwca 2005 roku w sprawie: wprowadzenie regulaminu polityki bezpieczeństwa ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Wizna.. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 9 / 2005 z dnia 30 września 2005r.

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 9 / 2005 z dnia 30 września 2005r. w sprawie: powołania kierownika kancelarii tajnej. - [Wszystkie zmiany]

ZARZĄDZENIE Nr 5/06 z dnia z dnia 27 lipca 2006

Edycja wiadomości ZARZĄDZENIE Nr 5/06 z dnia z dnia 27 lipca 2006 w sprawie: w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Wizna. - [Wszystkie zmiany]

ZARZĄDZENIE Nr 4/06 z dnia z dnia 27 lipca 2006r.

Edycja wiadomości ZARZĄDZENIE Nr 4/06 z dnia z dnia 27 lipca 2006r. w sprawie: ustalenia procedury rekrutacji pracowników - [Wszystkie zmiany]

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 6/06 z dnia 28 lipca 2006r.

Edycja wiadomości Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 6/06 z dnia 28 lipca 2006r. w sprawie: ustalenia zasad wysyłania upomnień podatnikom - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 7 / 2006 z dnia 31 października 2006r.

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 7 / 2006 z dnia 31 października 2006r. w sprawie: ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy i gminnych jednostkach organizacyjnych w 2006 roku. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 6/07 z dnia 16 marca 2007 roku

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 6/07 z dnia 16 marca 2007 roku w sprawie: zasad zarządzania oprogramowaniem w Urzędzie Gminy Wizna - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr7 /07 z dnia 30 marca 2007

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr7 /07 z dnia 30 marca 2007 w sprawie: powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych na realizację zadań publicznych - [Wszystkie zmiany]

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 9/07 z dnia 07 maja 2007r.

Edycja wiadomości Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 9/07 z dnia 07 maja 2007r. w sprawie: powierzenia Sekretarzowi Gminy pełnienia obowiązków Zastępcy Wójta. - [Wszystkie zmiany]

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 10/07 z dnia 07 maja 2007r

Edycja wiadomości Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 10/07 z dnia 07 maja 2007r w sprawie: oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej przez pracowników samorządowych. - [Wszystkie zmiany]

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 12/07 z dnia 11 maja 2007r.

Edycja wiadomości Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 12/07 z dnia 11 maja 2007r. w sprawie: zmian w składzie osobowym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wiźnie. - [Wszystkie zmiany]

Z A R Z A D Z E N I E Nr 88 /08 z dnia 25 września 2008 roku

Edycja wiadomości Z A R Z A D Z E N I E Nr 88 /08 z dnia 25 września 2008 roku w sprawie: ogłoszenia nieruchomości do sprzedaży - [Wszystkie zmiany]

Zarzadzenie Nr 6/08 z dnia 07 listopada 2008r.

Edycja wiadomości Zarzadzenie Nr 6/08 z dnia 07 listopada 2008r. w sprawie: ustalenia dnia wolnego od pracy w 2008r. dla pracowników Urzędu Gminy Wizna. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 8 / 2008 z dnia z dnia 24 grudnia 2008r.

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 8 / 2008 z dnia z dnia 24 grudnia 2008r. w sprawie: ustalenia dnia wolnego od pracy w 2009 roku dla pracowników Urzędu Gminy Wizna. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 10/2006 z dnia z dnia 19 grudnia 2006r.

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 10/2006 z dnia z dnia 19 grudnia 2006r. w sprawie: powołania Komisji Inwentaryzacyjnej oraz ustalenia planu inwentaryzacji na 2006 rok. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 11/2006 z dnia z dnia 19 grudnia 2006r.

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 11/2006 z dnia z dnia 19 grudnia 2006r. w sprawie: rozbudowy jednolitego rzeczowego wykazu akt w Urzędzie Gminy Wizna. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 13/ 07 z dnia z dnia 23 maja 2007r.

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 13/ 07 z dnia z dnia 23 maja 2007r. w sprawie: nadania Regulaminie Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Wizna i Bibliotece Publicznej Gminy Wizna. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 14/2007 z dnia z dnia 08 czerwca 2007r.

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 14-2007 z dnia z dnia 08 czerwca 2007r. w sprawie: powołania Komisji Inwentaryzacyjnej. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 15/2007 z dnia 11 czerwca 2007r.

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 15/2007 z dnia 11 czerwca 2007r. w sprawie: ustalenia zasad otrzymywania przez pracowniów napojów chłodzących. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 1/ 08 z dnia z dnia 04 stycznia 2008r.

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 1/ 08 z dnia z dnia 04 stycznia 2008r. w sprawie: zmian w Regulaminie Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Wizna i Bibliotece Publicznej Gminy Wizna. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 2/08 z dnia z dnia 25 luty 2008r.

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 2/2008 z dnia z dnia 25 luty 2008r. w sprawie: powołania Komisji Inwentaryzacyjnej. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 3/08 z dnia z dnia 23 kwietnia 2008r.

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 3/2008 z dnia z dnia 23 kwietnia 2008r. w sprawie: ustalenia dni wolnych od pracy. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 4/08 z dnia z dnia 12 czerwca 2008r.

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 4/08 z dnia z dnia 12 czerwca 2008r. w sprawie: wprowadzenia normy zużycia paliwa. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 5 /08 z dnia z dnia 01 września 2008r.

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 5 /08 z dnia z dnia 01 września 2008r. w sprawie: powołania zespołu powypadkowego. - [Wszystkie zmiany]

Zarzadzenie Nr 6/08 z dnia z dnia 06 listopada 2008r.

Edycja wiadomości Zarzadzenie Nr 6/08 z dnia z dnia 06 listopada 2008r. w sprawie: ustalenia dni wolnych od pracy. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 7/08 z dnia z dnia 13 listopada 2008r.

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 7/08 z dnia z dnia 13 listopada 2008r. w sprawie: powołania Komisji Stypendialnej. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 8/08 z dnia z dnia 24 grudnia 2008r.

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 8/2008 z dnia z dnia 24 grudnia 2008r. w sprawie: ustalenia dnia wolnego od pracy w 2009 roku dla pracowników Urzędu Gminy Wizna. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 9/08 z dnia z dnia 24 grudnia 2008r.

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 9/08 z dnia z dnia 24 grudnia 2008r. w sprawie: wpowołania Komisji likwidacyjnej. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 8/08 z dnia z dnia 24 grudnia 2008r.

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 8/08 z dnia z dnia 24 grudnia 2008r. w sprawie: ustalenia dnia wolnego od pracy w 2009 roku dla pracowników Urzędu Gminy Wizna. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 3/08 z dnia z dnia 23 kwietnia 2008r.

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 3/08 z dnia z dnia 23 kwietnia 2008r. w sprawie: ustalenia dni wolnych od pracy. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 21 / 07 z dnia z dnia 30 listopada 2007r.

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 21 / 07 z dnia z dnia 30 listopada 2007r. w sprawie: ustalenia dni wolnych od pracy. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 2/08 z dnia z dnia 25 luty 2008r.

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 2/08 z dnia z dnia 25 luty 2008r. w sprawie: powołania Komisji Inwentaryzacyjnej. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie 10/08 z dnia z dnia 24 grudnia 2008r.

Edycja wiadomości Zarządzenie 10/08 z dnia z dnia 24 grudnia 2008r. w sprawie: w sprawie rozbudowy jednolitego rzeczowego wykazu akt w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wiźnie. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie 10/08 z dnia z dnia 24 grudnia 2008r.

Edycja wiadomości Zarządzenie 10/08 z dnia z dnia 24 grudnia 2008r. w sprawie: rozbudowy jednolitego rzeczowego wykazu akt w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wiźnie. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 1/ 09 z dnia z dnia 9 marca 2009r.

Edycja wiadomości Zarządzenie 1/ 09 z dnia z dnia 9 marca 2009r. w sprawie: zmian w Regulaminie Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Wizna i Bibliotece Publicznej Gminy Wizna. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 1/ 09 z dnia z dnia 9 marca 2009r.

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 1/ 09 z dnia z dnia 9 marca 2009r. w sprawie: zmian w Regulaminie Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Wizna i Bibliotece Publicznej Gminy Wizna. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 2/09 z dnia z dnia 18 marca 2009 roku

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 2/09 z dnia z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie: ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb – WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Urząd Gminy Wizna, jednostki organizacyjne Gminy Wizna, fundusz celowy oraz jednostki nadzorowane. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 3/09 z dnia z dnia 14 maja 2009 roku

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 3/09 z dnia z dnia 14 maja 2009 roku w sprawie: określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierownika samorządowej jednostki organizacyjnej Gminy Wizna. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 4 / 09 z dnia z dnia 14 maja 2009r.

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 4 / 09 z dnia z dnia 14 maja 2009r. w sprawie: Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy . - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 5 /09 z dnia z dnia 20 maja 2009r.

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 5 /09 z dnia z dnia 20 maja 2009r. w sprawie: sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego te służbę. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 6/ 09 z dnia z dnia 3 czerwca 2009r.

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 6/ 2009 z dnia z dnia 3 czerwca 2009r. w sprawie: ustalenia dni wolnych od pracy w 2009 roku dla pracowników Urzędu Gminy Wizna. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 6/ 09 z dnia z dnia 3 czerwca 2009r.

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 6/ 09 z dnia z dnia 3 czerwca 2009r. w sprawie: ustalenia dni wolnych od pracy w 2009 roku dla pracowników Urzędu Gminy Wizna. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 14/2007 z dnia z dnia 08 czerwca 2007r.

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 14/2007 z dnia z dnia 08 czerwca 2007r. w sprawie: powołania Komisji Inwentaryzacyjnej. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 1/07 z dnia z dnia 11 stycznia 2007r.

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 1/07 z dnia z dnia 11 stycznia 2007r. w sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków Zastępcy Wójta. - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 23 czerwca 2009

Wiadomości

INFORMACJA o wyniku przetargu

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA o wyniku przetargu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 26 czerwca 2009

Wiadomości

O G Ł O S Z E N I E

Dodanie nowej wiadomości: O G Ł O S Z E N I E - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian