BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

środa, 01 września 2010

Wiadomości

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Edycja wiadomości OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o wyniku postępowania

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o wyniku postępowania - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 10 września 2010

Wiadomości

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 13 września 2010

Wiadomości

OFERTA

Edycja wiadomości OFERTA - [Wszystkie zmiany]

OFERTA

Edycja wiadomości OFERTA - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 16 września 2010

Wiadomości

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 17 września 2010

Wiadomości

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Dodanie nowej wiadomości: O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U N I E O G R A N I C Z O N Y M - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 21 września 2010

Wiadomości

UZUPEŁNIENIE DO KOSZTORYSU OFERTOWEGO

Dodanie nowej wiadomości: UZUPEŁNIENIE DO KOSZTORYSU OFERTOWEGO - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 27 września 2010

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 29 września 2010

Wiadomości

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian