BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

poniedziałek, 03 lutego 2020

Wiadomości

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 04 lutego 2020

Wiadomości

ZARZĄDZENIE NR 78/2020 WÓJTA GMINY WIZNA

Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR 78/2020 WÓJTA GMINY WIZNA - [Wszystkie zmiany]

ZARZĄDZENIE NR 79/2020 WÓJTA GMINY WIZNA

Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR 79/2020 WÓJTA GMINY WIZNA - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie 77/2020 WÓJTA GMINY WIZNA

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie 77/2020 WÓJTA GMINY WIZNA - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 06 lutego 2020

Wiadomości

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 07 lutego 2020

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 10 lutego 2020

Wiadomości

POSTANOWIENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dodanie nowej wiadomości: POSTANOWIENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ - [Wszystkie zmiany]

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 11 lutego 2020

Wiadomości

Zarządzenie Nr 4/2020

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 4/2020 - [Wszystkie zmiany]

ZAPYTANIE OFERTOWE DI.271.3.2020

Dodanie nowej wiadomości: ZAPYTANIE OFERTOWE DI.271.3.2020 - [Wszystkie zmiany]

ZAPYTANIE OFERTOWE DI.271.4.2020

Dodanie nowej wiadomości: ZAPYTANIE OFERTOWE DI.271.4.2020 - [Wszystkie zmiany]

ZAPYTANIE OFERTOWE DI.271.5.2020

Dodanie nowej wiadomości: ZAPYTANIE OFERTOWE DI.271.5.2020 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 12 lutego 2020

Wiadomości

Skarbnik Gminy

Dodanie nowej wiadomości: Skarbnik Gminy - [Wszystkie zmiany]

Sekretarz Gminy

Dodanie nowej wiadomości: Sekretarz Gminy - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Szkoła Podstawowa w Starym Bożejewie - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zespół Szkolno - Przedszkolny w Wiźnie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zespół Szkolno - Przedszkolny w Wiźnie - [Wszystkie zmiany]

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Wiźnie

Dodanie nowej wiadomości: Zespół Szkolno - Przedszkolny w Wiźnie - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 13 lutego 2020

Wiadomości

Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 14 lutego 2020

Wiadomości

Skasowanie wiadomości o tytule: Jednostki Podległe - [Wszystkie zmiany]

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 19 lutego 2020

Wiadomości

Zawiadomienie

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Szkoła Podstawowa w Starym Bożejewie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Szkoła Podstawowa w Starym Bożejewie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Szkoła Podstawowa w Starym Bożejewie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: GIMNAZJUM W WIŹNIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Gimnazjum w Wiźnie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Biblioteka Publiczna Gminy Wizna filia w Bronowie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Biblioteka Publiczna Gminy Wizna filia w Bronowie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Biblioteka Publiczna Gminy Wizna filia w Bronowie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Świetlica Wiejska w Wiźnie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Świetlica Wiejska w Wiźnie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Szkoła Podstawowa w Wiźnie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Szkoła Podstawowa w Wiźnie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: S T A T U T S Z K O Ł Y - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Bilans SP Wizna za 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja dodatkowa SP Wizna za 2018 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Rachunek zysków za 2018r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zestawienie zmian za 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 20 lutego 2020

Wiadomości

Ocena przydatności wody do spożycia

Dodanie nowej wiadomości: Ocena przydatności wody do spożycia - [Wszystkie zmiany]

Ocena przydatności wody do spożycia

Dodanie nowej wiadomości: Ocena przydatności wody do spożycia - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 21 lutego 2020

Wiadomości

Katarzyna Grabowicz

Dodanie nowej wiadomości: Katarzyna Grabowicz - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Renata Piechowiak - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Renata Piechowiak - [Wszystkie zmiany]

Renata Piechowiak

Dodanie nowej wiadomości: Renata Piechowiak - [Wszystkie zmiany]

Krystyna Szabłowska

Dodanie nowej wiadomości: Krystyna Szabłowska - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienieo zwołaniu Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienieo zwołaniu Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o zwołaniu XVI sesji Rady Gminy

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o zwołaniu XVI sesji Rady Gminy - [Wszystkie zmiany]

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 24 lutego 2020

Wiadomości

Skasowanie wiadomości o tytule: Postanowienie Komisarza Wyborczego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Gminna Komisja Wyborcza w Wiźnie : - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o okręgach wyborczych i obwodach głosowania - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Udostępnienie rejestru wyborców - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Protokół wyników głosowania - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: WYBORY DO RADY GMINY - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Uchwala - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: O B W I E S Z C Z E N I E - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Uchwała 1/06 GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dn. 20-10-2006 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OGŁOSZENIE - [Wszystkie zmiany]

Protokoły z kontroli przeprowadzonych w 2019 roku .

Dodanie nowej wiadomości: Protokoły z kontroli przeprowadzonych w 2019 roku . - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania DI.271.5.2020

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania DI.271.5.2020 - [Wszystkie zmiany]

ZAPYTANIE OFERTOWE DI.271.6.2020

Dodanie nowej wiadomości: ZAPYTANIE OFERTOWE DI.271.6.2020 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 25 lutego 2020

Wiadomości

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - [Wszystkie zmiany]

Informacja

Dodanie nowej wiadomości: Informacja - [Wszystkie zmiany]

Renata Piechowiak

Dodanie nowej wiadomości: Renata Piechowiak - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 28 lutego 2020

Wiadomości

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania DI.271.4.2020

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania DI.271.4.2020 - [Wszystkie zmiany]

Monika Elżbieta Rakowska

Dodanie nowej wiadomości: Monika Elżbieta Rakowska - [Wszystkie zmiany]

ZAPYTANIE OFERTOWE DI.271.7.2020

Dodanie nowej wiadomości: ZAPYTANIE OFERTOWE DI.271.7.2020 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian