BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

poniedziałek, 04 maja 2020

Wiadomości

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Gminy Wizna na sesji w dniu 30 kwietnia 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: Imienny wykaz głosowania radnych Rady Gminy Wizna na sesji w dniu 30 kwietnia 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 06 maja 2020

Wiadomości

Sprawozdania finansowe za 2019 rok

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdania finansowe - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 08 maja 2020

Wiadomości

Sprawozdania finansowe za 2019 rok

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdania finansowe za 2019 rok - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 11 maja 2020

Wiadomości

Bilans jednostki budżetowej UG 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: Bilans jednostki budżetowej UG 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Informacja dodatkowa UG 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: Informacja dodatkowa UG 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Rachunek zysków i strat UG 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: Rachunek zysków i strat UG 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Zestawienie zmian w funduszu jednostki UG 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zestawienie zmian w funduszu jednostki UG 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Bilans jednostki Gmina Wizna

Dodanie nowej wiadomości: Bilans jednostki Gmina Wizna - [Wszystkie zmiany]

Bilans z wykonania budżetu Gmina Wizna

Dodanie nowej wiadomości: Bilans z wykonania budżetu Gmina Wizna - [Wszystkie zmiany]

Informacja dodatkowa 2019 r. łączna

Dodanie nowej wiadomości: Informacja dodatkowa 2019 r. łączna - [Wszystkie zmiany]

Rachunek zysków i strat Gmina Wizna

Dodanie nowej wiadomości: Rachunek zysków i strat Gmina Wizna - [Wszystkie zmiany]

Zestawienie zmian w funduszu jednostki Gmina Wizna

Dodanie nowej wiadomości: Zestawienie zmian w funduszu jednostki Gmina Wizna - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wykonaniu budżetu gminy Wizna za IV kw. 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wykonaniu budżetu gminy Wizna za IV kw. 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wykonaniu budżetu gminy Wizna za I kw. 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wykonaniu budżetu gminy Wizna za I kw. 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 14 maja 2020

Wiadomości

Skasowanie wiadomości o tytule: Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: P r o t o k ó ł Nr 2 / 07 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: P r o t o k ó ł Nr 16/ 08 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: P r o t o k ó ł Nr 14/ 08 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: P r o t o k ó ł Nr 13/ 08 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: P r o t o k ó ł Nr 12/ 08 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: P r o t o k ó ł Nr 11/ 08 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: P r o t o k ó ł Nr 10 / 08 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: P r o t o k ó ł Nr 10 / 08 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Protokół Nr 1/06 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: P r o t o k ó ł Nr 9/ 08 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: P r o t o k ó ł Nr 22 / 09 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: P r o t o k ó ł Nr 21 / 09 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: P r o t o k ó ł Nr 18/ 09 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: P r o t o k ó ł Nr 20/ 09 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: P r o t o k ó ł Nr 19/ 09 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: P r o t o k ó ł Nr 17/ 09 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: P r o t o k ó ł Nr 6 / 07 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 19 maja 2020

Wiadomości

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ

Dodanie nowej wiadomości: BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ - [Wszystkie zmiany]

INFORMACJA DODATKOWA

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA DODATKOWA - [Wszystkie zmiany]

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI

Dodanie nowej wiadomości: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI - [Wszystkie zmiany]

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI

Dodanie nowej wiadomości: ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI - [Wszystkie zmiany]

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ

Dodanie nowej wiadomości: BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ - [Wszystkie zmiany]

INFORMACJA DODATKOWA

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA DODATKOWA - [Wszystkie zmiany]

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI

Dodanie nowej wiadomości: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI - [Wszystkie zmiany]

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI

Dodanie nowej wiadomości: ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 22 maja 2020

Wiadomości

Strategia Rozwiązywania Porblemów Społecznych Gminy Wizna

Dodanie nowej wiadomości: Strategia Rozwiązywania Porblemów Społecznych Gminy Wizna - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 25 maja 2020

Wiadomości

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wizna

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wizna - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 26 maja 2020

Wiadomości

Ocena przydatności wody do spożycia

Dodanie nowej wiadomości: Ocena przydatności wody do spożycia - [Wszystkie zmiany]

Ocena przydatności wody do spożycia

Dodanie nowej wiadomości: Ocena przydatności wody do spożycia - [Wszystkie zmiany]

Ocena przydatności wody do spożycia

Dodanie nowej wiadomości: Ocena przydatności wody do spożycia - [Wszystkie zmiany]

ZAPYTANIE OFERTOWE DI.271.16.2020

Dodanie nowej wiadomości: ZAPYTANIE OFERTOWE DI.271.16.2020 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 29 maja 2020

Wiadomości

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Dodanie nowej wiadomości: DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian