BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

środa, 05 maja 2021

Wiadomości

STWIERDZENIE PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA

Dodanie nowej wiadomości: STWIERDZENIE PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA - [Wszystkie zmiany]

Bilans jednostki Gmina Wizna

Dodanie nowej wiadomości: Bilans jednostki Gmina Wizna - [Wszystkie zmiany]

Bilans z wykonania budżetu Gmina Wizna

Dodanie nowej wiadomości: Bilans z wykonania budżetu Gmina Wizna - [Wszystkie zmiany]

Informacja dodatkowa 2020 r. łączna

Dodanie nowej wiadomości: Informacja dodatkowa 2020 r. łączna - [Wszystkie zmiany]

Rachunek zysków i strat Gmina Wizna

Dodanie nowej wiadomości: Rachunek zysków i strat Gmina Wizna - [Wszystkie zmiany]

Zestawienie zmian w funduszu jednostki Gmina Wizna

Dodanie nowej wiadomości: Zestawienie zmian w funduszu jednostki Gmina Wizna - [Wszystkie zmiany]

Bilans jednostki Gmina Wizna

Dodanie nowej wiadomości: Bilans jednostki Gmina Wizna - [Wszystkie zmiany]

Bilans z wykonania budżetu Gmina Wizna

Dodanie nowej wiadomości: Bilans z wykonania budżetu Gmina Wizna - [Wszystkie zmiany]

Informacja dodatkowa 2020 r. łączna

Dodanie nowej wiadomości: Informacja dodatkowa 2020 r. łączna - [Wszystkie zmiany]

Rachunek zysków i strat Gmina Wizna

Dodanie nowej wiadomości: Rachunek zysków i strat Gmina Wizna - [Wszystkie zmiany]

Zestawienie zmian w funduszu jednostki Gmina Wizna

Dodanie nowej wiadomości: Zestawienie zmian w funduszu jednostki Gmina Wizna - [Wszystkie zmiany]

Bilans jednostki budżetowej UG 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: Bilans jednostki budżetowej UG 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

ZARZĄDZENIE NR 134/2021

Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR 134/2021 - [Wszystkie zmiany]

Informacja dodatkowa UG 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: Informacja dodatkowa UG 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Rachunek zysków i strat UG 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: Rachunek zysków i strat UG 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Zestawienie zmian w funduszu jednostki UG 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zestawienie zmian w funduszu jednostki UG 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Sprawozdania finansowe za 2020 rok

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdania finansowe za 2020 rok - [Wszystkie zmiany]

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ

Dodanie nowej wiadomości: BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ - [Wszystkie zmiany]

INFORMACJA DODATKOWA

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA DODATKOWA - [Wszystkie zmiany]

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI

Dodanie nowej wiadomości: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI - [Wszystkie zmiany]

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI

Dodanie nowej wiadomości: ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI - [Wszystkie zmiany]

Sprawozdania finansowe za 2020 rok

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdania finansowe za 2020 rok - [Wszystkie zmiany]

ZARZĄDZENIE NR 135/2021

Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR 135/2021 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 06 maja 2021

Wiadomości

UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU

Dodanie nowej wiadomości: UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 07 maja 2021

Wiadomości

Drogi i inwestycje

Dodanie nowej wiadomości: Radosław Struczyński - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 11 maja 2021

Wiadomości

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 12 maja 2021

Wiadomości

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 14 maja 2021

Wiadomości

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia - [Wszystkie zmiany]

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 18 maja 2021

Wiadomości

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 20 maja 2021

Wiadomości

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia - [Wszystkie zmiany]

WYNIKI KONKURSU NA ZMIANĘ GRAFICZNĄ HERBU GMINY WIZNA

Dodanie nowej wiadomości: WYNIKI KONKURSU NA ZMIANĘ GRAFICZNĄ HERBU GMINY WIZNA - [Wszystkie zmiany]

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz osób prawnych i fizycznych, oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2020 r - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia za 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej,

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz osób prawnych i fizycznych, oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2020 r - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz osób prawnych i fizycznych, oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2020 r - [Wszystkie zmiany]

Wykaz osób prawnych i fizycznych, oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz osób prawnych i fizycznych, oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 21 maja 2021

Wiadomości

Zawiadomienie o zwołaniu XXVI sesji Rady Gminy

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o zwołaniu XXVI sesji Rady Gminy - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o zwołaniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o zwołaniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie-obwieszczenie

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie-obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 25 maja 2021

Wiadomości

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 28 maja 2021

Wiadomości

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Gminy Wizna na sesji w dniu 27 maja 2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Imienny wykaz głosowania radnych Rady Gminy Wizna na sesji w dniu 27 maja 2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 31 maja 2021

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Imienny wykaz głosowania radnych Rady Gminy Wizna na sesji w dniu 31 marca 2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Imienny wykaz głosowania radnych Rady Gminy Wizna na sesji w dniu 31 marca 2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Protokół z XXV sesji Rady Gminy

Dodanie nowej wiadomości: Protokół z XXV sesji Rady Gminy - [Wszystkie zmiany]

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Gminy Wizna na sesji w dniu 31 marca 2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Imienny wykaz głosowania radnych Rady Gminy Wizna na sesji w dniu 31 marca 2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian