BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

U C H W A Ł A NR XXV/97/04 z dnia 25 listopada 2004 roku

2004-12-08 11:39 - Dodanie nowej wiadomości: U C H W A Ł A NR XXV/97/04 z dnia 25 listopada 2004 roku w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2005

Przejdź do wiadomości