BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Zarządzenie Nr 84 / 04 z dnia 13 września 2004 roku

2004-12-08 12:22 - Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 84 / 04 z dnia 13 września 2004 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wykonanie: Sieci wodociągowej z przyłączami w m. Męczki oraz sieci wodociągowej z przyłączem kol. Nieławice

Przejdź do wiadomości