BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 91 /2004 z dnia 22 listopada 2004 r.

2004-12-10 13:56 - Dodanie nowej wiadomości: Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 91 /2004 z dnia 22 listopada 2004 r. w sprawie: przekazania nieruchomości w użytkowanie wieczyste.

Przejdź do wiadomości