BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Z a r z ą d z e n i e Nr 58/04 z dnia 11 marca 2004r.

2005-01-05 09:02 - Dodanie nowej wiadomości: Z a r z ą d z e n i e Nr 58/04 z dnia 11 marca 2004r. w sprawie: przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.

Przejdź do wiadomości