BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

ZARZĄDZENIE nr 53 /2019 z dnia 14 października 2019 roku

2019-12-09 10:21 - Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE nr 53 /2019 z dnia 14 października 2019 roku w sprawie: powołani Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, dla dzieci w wieku 3-5 lat, do Przedszkola Publicznego " Aktywne Przedszkolaki" w Zespole Szkolno -Przedszkolnym w Wiźnie, prowadzonym przez Urząd Gminy Wizna

Przejdź do wiadomości