BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

U C H W A Ł A N R XXVI/103/04 z dnia 21 grudnia 2004 roku

2005-01-12 09:40 - Dodanie nowej wiadomości: U C H W A Ł A N R XXVI/103/04 z dnia 21 grudnia 2004 roku w sprawie: ustalenia wysokości opłaty administracyjnej za sporządzenie wypisu i wyrysu z miejsowych planów zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy, terminu płatności oraz sposobu jej poboru.

Przejdź do wiadomości