BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Nr XXIX /118 /05 z dnia 03 lutego 2005r.

2005-02-23 08:00 - Dodanie nowej wiadomości: Nr XXIX /118 /05 z dnia 03 lutego 2005r. w sprawie: zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Przejdź do wiadomości