BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

UCHWAŁA NR XVIII/131/ 2020 z dnia 25 czerwca 2020 r.

2020-07-02 08:05 - Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XVIII/131/ 2020 z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu gmin za 2019 rok.

Przejdź do wiadomości