BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

XXIX/117/05 z dnia 3 lutego 2005 roku

2005-02-23 08:06 - Dodanie nowej wiadomości: XXIX/117/05 z dnia 3 lutego 2005 roku w sprawie: zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących radnym za udział w pracach Rady i jej organów oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.

Przejdź do wiadomości