BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

U C H W A Ł A NR XXV/97/04 z dnia 25 listopada 2004 roku

2005-03-08 11:56 - Dodanie nowej wiadomości: U C H W A Ł A NR XXV/97/04 z dnia 25 listopada 2004 roku w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2005

Przejdź do wiadomości