BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

UCHWAŁA NR XXX/123/05 z dnia z dnia 3 marca 2005 roku

2005-03-14 11:52 - Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XXX/123/05 z dnia z dnia 3 marca 2005 roku w sprawie: określenia w drodze regulaminu wysokości stawek i szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia oraz zasad obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw nauczycielom szkół i placówek oświatowych dla których organem założycielskim jest Gmina Wizna.

Przejdź do wiadomości