BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

UCHWAŁA NR XXXII/235/ 2021 z dnia 30 listopada 2021 roku

2021-12-07 10:02 - Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XXXII/235/ 2021 z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie: w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi z terenu nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, położonych na terenie gminy Wizna

Przejdź do wiadomości