BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

U C H W A Ł A Nr XXX/122/05 z dnia 3 marca 2005 roku

2005-03-14 11:52 - Dodanie nowej wiadomości: U C H W A Ł A Nr XXX/122/05 z dnia 3 marca 2005 roku w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i przyjęcia wartości jednego punktu celem wynagradzania pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Wizna.

Przejdź do wiadomości