BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Z a r z ą d z e n i e Nr 104 /05 z dnia 24 lutego 2005r

2005-04-13 11:26 - Dodanie nowej wiadomości: Z a r z ą d z e n i e Nr 104 /05 z dnia 24 lutego 2005r w sprawie: przygotowania projektów uchwał Rady Gminy

Przejdź do wiadomości